Betlejemskie Światło Pokoju

20 grudnia harcerze z 6 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Giganci” przekazali Ogień z Betlejem dyrekcji ZPEW w Gołdapi, dowódcy 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz do Parafii św. Leona Wielkiego w Gołdapi.