„Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” 

W tym roku szkolnym po raz kolejny realizujemy bardzo ciekawy projekt „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”. To kampania profilaktyczno-edukacyjna przygotowana przez Fundację Wspomagającą Wychowanie ,,ARCHEZJA”, współfinansowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Generalna idea kampanii zakłada odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela. Twórcy projektu uważają, że młodzi ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów mają poczucie własnej godności i godności drugiej osoby. Uczniowie ZPEW aktywnie uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego, razem poszukujemy AUTORYTETÓW.