Andrzejki!!!

23 listopada 2022 r. uczniowie SPdP wspólnie bawili się podczas zabawy andrzejkowej
z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Była to doskonała okazja do zabawy i spotkania się z absolwentami naszej placówki. Dziękujemy za zaproszenie.