„Aktywni bez uzależnień”

Dnia 25.09.2018r. wychowankowie bursy i internatu ZPEW wraz z rodzicami/ opiekunami uczestniczyli w integracyjnej imprezie plenerowej. Ognisko odbyło się w ramach realizacji Projektu „Aktywni bez uzależnień” dofinansowanego przez Gminę Gołdap w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2018. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej zabawy na świeżym powietrzu, gier i zabaw integracyjnych. 

Uczestnicy biesiadowali przy ognisku, rozmawiali, piekli przepyszne kiełbaski. Nie zabrakło działań profilaktycznych (pogadanka na temat uzależnień, wykonanie przez uczestników spotkania plakatu NIE uzależnieniom). Serdecznie dziękujemy obecnym rodzicom/ opiekunom za przybycie i poświęcony nam czas.

{gallery}galeria/131118w1{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *