Akcja Stare Klucze dla Budzika

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali na ręce organizatora zebrane w placówce klucze. Akcja ma na celu wsparcie osób pozostających w śpiączce oraz kliniki Budzik p. Ewy Błaszczyk. Organizatorem akcji na terenie Gołdapi jest p. Justyna z Warsztatów Terapii Zajęciowej.