ADAPTACJA POMIESZCZEŃ

Prace budowlane trwają💪. Inwestycja pod nazwą: Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu św. Faustyny na potrzeby ZPEW w Gołdapi.