Laboratoria Przyszłości

12 października 2022 r. z uczniami ZET VI kontynuowaliśmy swoją przygodę z krosnami. Dzięki działaniom w ramach programu Laboratoria Przyszłości zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne są ciekawsze, a uczniowie zdobywają nowe umiejętności.

#LaboratoriaPrzyszlosci
#LaboratoriaPrzyszłości
@LaboratoriaPrzyszlosci