ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i szczęśliwych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości
składają

Dyrekcja oraz społeczność szkolna
ZPEW w Gołdapi