SADZIMY I SIEJEMY

Jestem sobie ogrodniczka,
Mam nasionek pół koszyczka.
Jedne gładkie, drugie w łatki,
A z tych nasion będą kwiatki.
W przedszkolu ZPEW została założona hodowla warzyw i kwiatków. Przedszkolacy bardzo chętnie włączali się w prace ogrodnicze. Sypali ziemię do doniczek, siali warzywa, sadzili cebulki kwiatów, a na koniec wszystko podlali. Dowiedzieli się co jest potrzebne do wzrostu roślin oraz jakimi narzędziami posługujemy się w ogrodzie. Mali ogrodnicy bardzo zaangażowali się w pielęgnację roślin oraz obserwacje przyrodnicze.