OGNISKO INTEGRACYJNE

Kontakt z innymi i z najbliższym otoczeniem jest bardzo ważny w życiu  naszych uczniów. W związku z tym zostało zorganizowane ognisko integracyjne dla uczniów starszych klas. Młodzież doskonaliła umiejętność podtrzymywania relacji, nawiązywania kontaktów, dialogu oraz kulturalnego spędzania czasu. Było bardzo miło i wesoło.