„SPOTKANIE INTEGRACYJNE”

16 marca 2022 r. uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach współpracy odbyły się zajęcia w pracowniach: ceramicznej, krawieckiej, plastycznej i ogrodniczej. Celem spotkania było zapoznanie z ofertą placówki i wskazanie możliwości uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez WTZ po ukończeniu SPdP.