„Orły biznesu”

Wspólnie z Fundacją Projekt ARCHE rozpoczynamy realizację nowego projektu pn. „KreujeMy”. Projekt skierowany jest do członków Spółdzielni Uczniowskiej „Orły biznesu” działającej w naszej placówce. Zakłada on również rekrutację nowych członków, uczniów naszej szkoły. Poprzez działania projektowe chcemy rozwijać przedsiębiorczość wśród naszych wychowanków. W najbliższym Czytaj więcej

MIKOŁAJKI w ZPEW w GOŁDAPI

Mikołajki w naszej placówce były niezwykle radosne, kolorowe i prezentowe. Uczniowie z wychowawcami i nauczycielami uroczyście spędzili ten dzień. Były spotkania w klasach, w restauracji na pizzy oraz całkiem poważne w cukierni jako trening umiejętności społecznych klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Czytaj więcej