Start Zespoły rew. - wych.

Zespoły rewalidacyjno - wychowawcze

Zespoły rewalidacyjno - wychowawcze

W Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi funkcjonują dwa zespoły rewalidacyjno - wychowawcze. Pierwszy utworzony został w roku szkolnym 2013/2014, drugi powstał wraz z nowym rokiem szkolnym 2014/2015. Do zespołów rewalidacyjno - wychowawczych uczęszczają dwie uczennice.

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Podstawą przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Podczas zajęć w obu zespołach realizowany jest indywidualny program skonstruowany dla ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości. Na zajęciach wykorzystywane są odpowiednio dostosowane metody pracy m. in.: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne czy program aktywności M. Ch. Knillów.

Dziewczynki uczestniczące w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych objęte są m. in.: terapią integracji sensorycznej, rehabilitacją ruchową, korzystają również z zajęć z logopedą. Od tego roku szkolnego wprowadzono nową metodę: Neurokinezjologiczną Terapię Taktylną. Pomimo krótkiego czasu oddziaływań nauczycieli i terapeutów obie uczennice poczyniły duże postępy.

 

Spotkanie integracyjne w basenie z piłeczkami, podczas którego dziewczynki miały okazję poznać się bliżej.

 

Udział w szkolnym konkursie "Mandala".