Start "Świat bez tajemnic"

Projekt "Świat bez tajemnic"

Projekt "ŚWIAT BEZ TAJEMNIC"

DZIAŁANIA REALIZOWANE

W NASZEJ PLACÓWCE W RAMACH

PROJEKTU

"Ś W I A T  B E Z  T A J E M N I C"

Więcej...

 

Zajęcia z witrażu

Kolejne zajęcia z witrażu prowadzone w ramach projektu "Świat bez tajemnic" zaowocowały nabyciem nowych umiejętności. Uczestnicy nauczyli się bezpiecznych sposobów obróbki szkła. W miły i pożyteczny sposób spędzili czas pozalekcyjny.

Więcej...

 

Szkolenie "Nowatorskie metody pracy z dzieckiem"

18 listopada 2017r. w ZPEW w Gołdapi odbyło się szkolenie "Nowatorskie metody pracy z dzieckiem" w ramach realizacji projektu "Świat bez tajemnic". Szkolenie prowadziła Pani Ilona Halec z Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

Doradca zawodowy Bożena Chilicka spotykała się z grupą młodzieży prowadząc zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Uczniom tym przybliżany był temat pracy zawodowej ludzi. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach poznając znaczenie pracy zawodowej oraz konieczności szanowania ludzi wykonujących różne zawody, bo wszystkie zawody są ważne.

Więcej...

 

Zajęcia EEG Biofeedback

W ramach projektu "Świat bez tajemnic" w naszej placówce odbywają się indywidualne zajęcia z wykorzystaniem metody EEG Biofeedback. EEG Biofeedback (z ang. biofeedback - biologiczne sprzężenie zwrotne, EEG - pomiar fal mózgowych za pomocą elektroencefalografu) sprawia wrażenie zabawy. Uczeń siedzi przed monitorem komputera z włączoną wideogrą i swoim mózgiem kieruje jej przebiegiem.

Więcej...

 
Więcej artykułów…