Start "Świat bez tajemnic"

Projekt "Świat bez tajemnic"

Projekt "ŚWIAT BEZ TAJEMNIC"

DZIAŁANIA REALIZOWANE

W NASZEJ PLACÓWCE W RAMACH

PROJEKTU

"Ś W I A T  B E Z  T A J E M N I C"

Więcej...

 

Uczniowie ZPEW w Centrum Nauki Kopernik

W dniu 17 stycznia 2018 roku wychowankowie ZPEW w Gołdapi uczestniczyli w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazd był jednym z działań podjętych w ramach projektu „Świat bez tajemnic” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko - mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 430.513,10 zł. Powiat Gołdapski pozyskał dofinansowanie na jego realizację w wysokości 400.547 zł.

Więcej...

 

Zajęcia z witrażu

Kolejne zajęcia z witrażu prowadzone w ramach projektu "Świat bez tajemnic" zaowocowały nabyciem nowych umiejętności. Uczestnicy nauczyli się bezpiecznych sposobów obróbki szkła. W miły i pożyteczny sposób spędzili czas pozalekcyjny.

Więcej...

 

Szkolenie "Nowatorskie metody pracy z dzieckiem"

18 listopada 2017r. w ZPEW w Gołdapi odbyło się szkolenie "Nowatorskie metody pracy z dzieckiem" w ramach realizacji projektu "Świat bez tajemnic". Szkolenie prowadziła Pani Ilona Halec z Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

Doradca zawodowy Bożena Chilicka spotykała się z grupą młodzieży prowadząc zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Uczniom tym przybliżany był temat pracy zawodowej ludzi. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach poznając znaczenie pracy zawodowej oraz konieczności szanowania ludzi wykonujących różne zawody, bo wszystkie zawody są ważne.

Więcej...

 
Więcej artykułów…