Spotkanie z leśnikiem Drukuj
piątek, 21 czerwca 2019 19:30

W dniu 12 czerwca 2019r. w naszej placówce na zaproszenie Pani Dominiki Baziuk odbyło się spotkanie z leśnikiem Henrykiem Bazylewiczem. Celem zajęć było uświadomienie uczniom ogromnego znaczenia lasów - gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. Z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej pt „Puszcza Romincka i okolice” Pan Henryk opowiedział nam o pięknych zakątkach, zabytkach, a także atrakcjach turystycznych z jakich słynie nasza Puszcza Romincka. 

Oprócz atrakcji turystycznych opowiedział o rezerwatach występujących na naszym terenie, a także jaka flora i fauna tworzy naszą Puszczę Romincką. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą uczniów. Na koniec wychowankowie otrzymali broszurki przyrodnicze oraz naklejki prezentujące zwierzęta znajdujące się pod ochroną na naszym terenie.