Start Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski 2017/2018

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają..., żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..., żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...".

Janusz Korczak


Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018


Zarząd:
Przewodniczący - Piotr Jankowski 
Zastępca - Gracjan Ludtke
Sekretarz - Agnieszka Protasiewicz 

Sekcja gospodarczo - porządkowa:
Angelika Sieraniewicz 
Gabriel Mróz 
Katarzyna Frąszczak 
Andrzej Kasperowicz 
Kamila Wojtkiw

Opiekunowie: p. Katarzyna Stefanowska, p. Zdzisław Szukajt


Sekcja dekoracyjna:
Ewa Sobolewska
Krzysztof Kosiorek
Marta Pawińska
Joanna Tomasik
Opiekunowie: p. Marta Skiba, p. Joanna Wołyniec


Sekcja kulturalno - rozrywkowa:
Paulina Ciszewska 
Dominika Ludtke
Aleksandra Ludtke
Dominika Ołów
Opiekunowie: p. Anna Jaremus - Furtan, p. Wioletta Zduniewicz

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Elżbieta Łukaszewicz

ZEBRANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO odbywają się w pierwszy piątek każdego miesiąca lub w miarę potrzeb, na długiej przerwie w kawiarence szkolnej.