Start Rehabilitacja

Rehabilitacja

Ruszyła rehabilitacja

Zgodnie z planami i obietnicą dyrektora ZPEW w Gołdapi Anny Kuskowskiej, placówka wraz z nowym rokiem szklonym 2013/2014 poszerzyła swoją ofertę edukacyjną m.in. o rehabilitację. Rehabilitacja odbywa się w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dwie rehabilitantki z Ełku: Renata Łajewska i Agnieszka Merska, co sobotę rehabilitują zakwalifikowane dzieci.

Mają one uprawnienia do rehabilitacji małych dzieci metodą Bobath (Terapia Neurorozwojowa NDT - Bobath). W całym województwie warmińsko-mazurskim są tylko cztery osoby z takimi kwalifikacjami.

Pierwsze spotkanie odbyło się planowo 7 września,  miało ono charakter zapoznawczo-organizacyjny. Każdy maluch miał ok. 20-30 min. konsultacji z terapeutami. Obecnie długość zajęć zależy od indywidualnych potrzeb rehabilitowanych.

Rodzice dzieci wypowiadają się bardzo pozytywnie o wprowadzonych zmianach. Są zadowoleni, że ich pociechy korzystają z rehabilitacji na miejscu, bez potrzeby jeżdżenia dalej, np.: do Ełku, Giżycka czy Olsztyna. Wyjazdy są kosztowne, czasochłonne a przede wszystkim kłopotliwe dla maluchów, jak i ich rodziców. Podsumowując, wprowadzenie rehabilitacji w ZPEW okazało się świetnym i trafionym pomysłem.