Start

Witaj na stronie ZPEW w Gołdapi

Nowy rok szkolny 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się w poniedziałek, 2 września 2013r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej placówki.

 

 

Anna Kuskowska dyrektorem nowej placówki

Informujemy, że w związku z reorganizacją i połączeniem

dwóch oddzielnych instytucji powiatowych - 

 Bursy Szkolnej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Gołdapi,
 

z dniem 1 września 2013r. powstanie jedna instytucja -

 

 ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
W GOŁDAPI

 

 Dyrektorem nowo powstałej placówki będzie ANNA KUSKOWSKA

 

Informacja o podręcznikach szkolnych

Dyrektor SOSW w Gołdapi podaje do wiadomości, że biblioteka szkolna dysponuje zestawami podręczników dla wszystkich uczniów placówki. Podręczniki te będą wydawane uczniom na początku roku szkolnego 2013/2014.

Podręczniki są wybierane przez nauczycieli przedmiotów jeden raz na etap edukacyjny. Brakujące podręczniki (na kolejne lata, zgodnie z nową podstawą programową) zostaną zakupione w porozumieniu z rodzicami uczniów w okresie wakacji. Podręczniki dla uczniów z orzeczeniem są bezpłatne.

Leonarda Kosińska - wicedyrektor SOSW w Gołdapi 

 

Podsumowanie projektu "Krok naprzód"

 

Przez cały rok szkolny 2012/2013 w SOSW w Gołdapi realizowany był projekt pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Wartość całego projektu wyniosła około 30 tys. złotych. Są to środki współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do uczniów klas I -  III nauczania zintegrowanego.

Więcej...

 

Spotkania z ciekawymi ludźmi

Od wielu lat w naszym ośrodku odbywają się cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi. W tym roku szkolnym, 27 czerwca swoją obecnością zaszczyciła nas Marta Żabicka. Utytułowana biegaczka średnio i długodystansowa, reprezentująca gołdapski klub „Łowców Przygód”. Brała ona udział w wielu zawodach na średnich dystansach, przebiegła również dwa maratony i osiem półmaratonów.

Więcej...

 
Więcej artykułów…