Start Gimnazjum

Gimnazjum

Klasy i zespoły gimnazjalne

W gimnazjum funkcjonują dwa oddziały klasowe. Klasa łączona I i III, 7 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, wychowawcą klasy jest mgr Anna Jaremus - Furtan. Klasa II, 7 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, wychowawcą klasy jest mgr Joanna Wołyniec.

W gimnazjum istnieją dwa oddziały edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Są to: II zespół edukacyjno - terapeutyczny, który liczy 4 uczniów, wychowawcą jest mgr Janusz Tkaczow oraz III zespół edukacyjno - terapeutyczny liczący 5 uczniów, wychowawcą jest mgr Alicja Mrozowska.